...

Kontoinhaber: Förderverein Güte e.V. • IBAN: DE66 6725 0020 0009 2911 30  • BIC: SOLADES1HDB

İSLÂM ESASLARI ŞERHİ

Home » Shop » İSLÂM ESASLARI ŞERHİ

İSLÂM ESASLARI ŞERHİ

10,00 

Achtung: Nur als Paket (c.a 90 Exemplare) erhältlich!

 

Nicht vorrätig

Categories: |

Beschreibung

Tevhîd ilmi, ilimlerin en şereflisi, makam bakımından en kıymetlisi ve ilk
yerine getirilmesi gereken
görevlerden birisidir. Çünkü tevhîd ilmi, Allah
Teâlâ’yı, O’nun isimlerini, sıfatlarını ve kulları üzerindeki haklarını bilmektir.
Yine tevhîd ilmi, Allah Teâlâ’ya ve O’nun dîninin esasına götüren yolun
anahtarıdır.
Bundan dolayıdır ki bütün elçiler tevhîd
e dâvet etme konusunda ittifak
etmişlerdir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
(Ey Nebi!)
Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona;
‘Benden
başka hak ilâh yoktur. O halde yalnızca bana ibâdet edin’ diye vahyetmiş
olmayalım.“
Allah Teâlâ, bizzat kendisini vahdâniyyetine şâhit tutmuş, melekleri ve
ilim ehli de buna şâhitlik etmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
„Allah, adâleti ayakta tutarak kendisinden başka hak ilâhın olmadığına
şâhitlik etmiştir. Melekler ve ilim ehli de
(buna şâhitlik etmişlerdir)
. Mutlak güç
ve hikmet sahibi O’ndan başka hak ilâh yoktur.“
Tevhîdin şânı ve konumu bu kadar kıymetli olunca, te
vhîdi öğrenerek, onu
başkasına öğreterek, derin düşünerek ve ona
inanarak dînini sağlam bir temel
üzerine gönül huzuruyla bina etmek, semere ve sonuçlarıyla mutlu olacağı bir
teslimiyetle tevhîd ilmine gereği gibi önem vermek, her müslüman için zorunlu bir
görevdir

Zusätzliche Informationen

Gewicht 15 kg
Größe 35,5 × 26 × 21,5 cm

Titel

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.