...

Kontoinhaber: Förderverein Güte e.V. • IBAN: DE66 6725 0020 0009 2911 30  • BIC: SOLADES1HDB

HISNUL-MUSLİM Kur’an ve Sünnette Müslümanın Sığınağ

Home » Shop » HISNUL-MUSLİM Kur’an ve Sünnette Müslümanın Sığınağ

HISNUL-MUSLİM Kur’an ve Sünnette Müslümanın Sığınağ

10,00 

Kur’an ve Sünnette. Müslümanın Sığınağ. DUÂ VE ZİKİRLER

Achtung: Nur als Paket (100 Exemplare) erhältlich!

Nicht vorrätig

Categories: |

Beschreibung

ÖNSÖZ

Hamd, Allah’adır. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah kimi hidâyete erdirirse,onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa, onu hidâyete erdirecek yoktur. Allah’tan başka hak ilâh olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağı bulunmadığına şehâdet ederim. Yine, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim. Allah Teâlâ O’na, O’nun âilehalkına, ashabına ve kıyâmete kadar onlara güzel bir şekilde uyanlara salât ve selâm eylesin. Bu,”Kur’an ve Sünnetten Zikir, Duâ veRukye ile Tedâvi” adlıkitabımdan özetlediğim eserdir.Yolculuklarda taşınması kolay olsun diye zikirler kısmınıburada özetledim. Bu eserde duânın sadece metnini zikrederek özetledim ve tahricin aslında bulunan bir veya iki kaynağı belirtmekleyetindim.(Rivâyet eden)sahâbîyi öğrenmek veya tahrici daha detaylı öğrenmek isteyen kitabın aslına başvurabilir.Güzel isimleri ve yüce sıfatları ile Allah Teâlâ’dan bu eseri kerîm vechine halis kılmasını, hem hayatımda, hem de ölümümden sonra bu amelle beni faydalandırmasını;bu kitapçığı okuyana, bastırana, dağıtılmasına vesile olana faydalı kılmasını dilerim.Şüphesiz Allah Subhânehu ve Teâlâ, bunu yapan ve buna gücü yetendir.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e, O’nun âile halkına, ashâbına ve kıyâmete kadar onlara güzel bir şekilde uyanlara salât ve selâm eylesin.

Saîd el-Kahtân

Zusätzliche Informationen

Gewicht 13 kg
Größe 35,5 × 26 × 21,5 cm

Titel

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.